خدمات پس از فروش

عدالت همراه به منظور جلب اطمینان و تحقیق حقوق مشتریان خود با همراهی شرکت ضمانت ماندگار عدالت محصولات خورد را تحت گارانتی آک به شما مصرف کننده گرامی ارائه می دهد و تمامی خدمات پس از فروش در واحد گارانتی انجام می گردد.