فرم نظرسنجی

احتراما به استحضار می رساند با توجه به اهمیت نقش مثبت و کارآمد نظرات شما مشتریان گرامی در راستای بهبود عملکرد وارتقا کیفیت خدمات ارائه شده ، شرکت عدالت همراه این امر مهم را در دستور کار خود قرار داده است. لذا خواهشمند است با پاسخ گویی دقیق به سوالات ذیل، ما را در رسیدن به اهداف کیفی یاری نمایید

فرم نظرسنجی

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
• لطفا نوع خدمت دریافتی را مشخص کنید
1. کیفیت خدمات ارائه شده
2. نحوه پذیرش
3. نحوه اصلاح و پذیرش موارد
4. نحوه ارتباط و همکاری
5. مدت زمان انجام خدمات
6. کیفیت خدمات در مقایسه با رقبا
7. کیفیت اطلاعات فنی در راستای خدمات ارائه شده
8. میزان رضایت کلی از خدمات دریافتی

با سپاس از شرکت در نظرسنجی